Ναυαγοσώστες, Σχολές, Δήμοι, Ξενοδοχεία, συνθήκες στην Ελλάδα

Συνθήκες Εργασίας & Εκπαίδευσης των Ναυαγοσωστών στην Ελλάδα.

Απελευθέρωση του επαγγέλματος του Ναυαγοσώστη; Δεν το άφησαν…

assets_LARGE_t_420_54022311_type12128

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ του ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ που ΔΕΝ έγινε.

Το επάγγελμα του Ναυαγοσώστη θα έπρεπε να είχε απελευθερωθεί [εξάσκηση επαγγέλματος δίχως διοικητική (βλ. κρατική) άδεια ] από το 2011.

«Αυτόματα από τον Ιούνιο καταργείται η απαίτηση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος. Ο ενδιαφερόμενους υποχρεούται μόνο να γνωστοποιεί 3 μήνες πριν την πρόθεσή του (δηλαδή από τώρα για όσους θέλουν να ξεκινήσουν τον Ιούνιο) ώστε να γίνει προληπτικός έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές. Αν κρίνει ότι έχει τα απαιτούμενα προσόντα, θα πρέπει να μπορεί να ξεκινήσει τη δραστηριότητά του.» [http://www.enet.gr/?id=269768, 22/04/2013]

Κι όμως δεν απελευθερώθηκε πρακτικά:

«Ακόμη, επαναφέρεται απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του ναυαγοσώστη και του εκμισθωτή θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ενώ υπάρχουν περιορισμοί και στον καθορισμό των πόστων επί του αιγιαλού των εκμισθωτών θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ίσης με 300 μέτρα.» [http://www.kerdos.gr/oldarticles.aspx?artid=1912465 , 27/04/2013]

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση [gnomodo21_1_1337170489] της Επιτροπής Ανταγωνισμού :

«Την 2.11.2011 (αριθ. πρωτ. 6913) διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αίτημα έκδοσης γνωμοδότησης βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄) για εξαίρεση από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄) σε σχέση με τη διατήρηση περιορισμών για τα επαγγέλματα: α) του Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών, β) του Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής γ) του εκμισθωτή θαλασσίων μέσων αναψυχής, δ) των λεμβουχικών εργασιών, ε) των ρυμουλκικών εργασιών, στ) της άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου – πλανόδιου) επί πλοίων ή / και του καθεστώτος προηγούμενης διοικητικής άδειας για τα επαγγέλματα: α) της λειτουργίας καζίνων επί Ελληνικής σημαίας επιβατηγών πλοίων διεθνών πλόων, β) του εκμισθωτή θαλασσίων μέσων αναψυχής, γ) του ναυαγοσώστη, δ.i) της λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί μόνιμα αγκυροβολημένων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων, δ.ii) της λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων , κατά το σχέδιο Π.Δ. «Θέσπιση εξαιρέσεων και διατήρηση περιορισμών ως προς ορισμένα επαγγέλματα αρμοδιότητας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από τις ρυθμίσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32)».» [[http://www.epant.gr/gnomo_details.php?Lang=gr&id=31&nid=21&page=1]]

Σύμφωνα με το Βήμα [08/05/2013]:

«Τρία χρόνια μετά την προσφυγή της χώρας στο μνημόνιο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επανέρχεται στην ανάγκη απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων και ειδικά των επιστημονικών κλάδων (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ιδιωτικές κλινικές, λογιστές και εκτιμητές) που θεωρεί ότι κρατούν αγκυλωμένη την οικονομία.
Οπως διαπιστώνει στην έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, η βασική διαρθρωτική αλλαγή που τέθηκε στο τραπέζι από την πρώτη στιγμή των διαπραγματεύσεων προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και να απελευθερωθεί η αγορά δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Αναπόφευκτα η κυβέρνηση αναμένεται να βρεθεί το αργότερο ως το τέλος Ιουνίου μπροστά στην ανάγκη να προχωρήσει σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που θα άρουν τα τελευταία εμπόδια που υπάρχουν στην είσοδο νέων επαγγελματιών στους συγκεκριμένους κλάδους και, το κυριότερο, θα καταργούν τις υποχρεωτικές ελάχιστες αμοιβές που αποτελούν το βασικό εργαλείο ελέγχου των τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών.» [ http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=511385 ]

Δες και το νέο μας άρθρο σχετικά με το νέο νομοσχέδιο της ναυαγοσωστικής, που όχι μόνο το επάγγελμα δεν απελευθερώνεται, αλλά προτείνονται ακόμη χειρότερα πράγματα από Σχολάρχες Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.

Ελπίζουμε να μη μασήσει το κράτος και να στείλει τις προτάσεις τους στον αγύριστο…!

——————————————————————————————————————————————————

Η «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ» των ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ και του ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ το 2011

Σύμφωνα με τον ν.3919/2011 (άρθρο 2) [ Απελευθέρωση-επαγγελμάτων_Ν.-3919] από τις 2 Ιουλίου 2011, καταργούνται όλοι οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί στη πρόσβαση και  άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος. Το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα.

Συγκεκριμένα παύει να ισχύει κάθε περιορισμός που:

– περιορίζει τον αριθμό προσώπων που έχουν πρόσβαση στο επάγγελμα,
– εξαρτά τη χορήγηση άδειας από εκτίμηση ύπαρξης πραγματικής ανάγκης,
– θέτει γεωγραφικά όρια στο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος,
– ορίζει ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ασκούντων το επάγγελμα,
– απαγορεύει τη δημιουργία περισσότερων εγκαταστάσεων από το ίδιο πρόσωπο,
– επιβάλλει ή απαγορεύει τη διάθεση αγαθών από ορισμένου είδους επαγγελματική εγκατάσταση,
– περιορίζει την συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο με κριτήριο την επαγγελματική ιδιότητα των συμμετεχόντων,
– επιβάλλει υποχρεωτικές κατώτατες τιμές,
– υποχρεώνει τον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία και άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Όλοι οι πιο πάνω περιορισμοί αίρονται αυτόματα μετά τις 2 Ιουλίου, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διοικητική πράξη.- επιβάλλει ή απαγορεύει την άσκηση επαγγέλματος υπό ορισμένη εταιρική μορφή

Επιπλέον με το άρθρο 3 του νόμου καταργείται και η απαίτηση έκδοσης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος και αντικαθίσταται με την απλή αναγγελία έναρξης επαγγέλματος, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα ενδεικτικό κατάλογο 136 επαγγελμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3919/2011 ενώ υπολογίζει ότι συνολικά απελευθερώνονται 400 επαγγέλματα.

1. Αισθητικός
2. Αμπιγιέρ
3. Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης
4. Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Χορού
5. Αργυραμοιβός
6. Αρτοποιός
7. Αρχαιοπώλης
8. Ασφαλιστικός Πράκτορας
9. Ασφαλιστικός Σύμβουλος
10. Γομωτής-πυροδότης
11. Γραφείο Συμβούλων Εργασίας
12. Γραφείο Τελετών
13. Διαγνωστικά Κέντρα
14. Διαιτολόγος-Διατροφολόγος
15. Διασώστης ασθενοφόρου
16. Διερμηνέας
17. Δύτης
18. Εικονολήπτης
19. Εκμίσθωση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής
20. Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών και Μοτοσυκλετών
21. Ενεχυροδανειστής
22. Επιβατικά ταξί Δημόσιας Χρήσης (αγοραία)
23. Επισκέπτης Υγείας
24. Επιχείρηση Εμπόρων Αρχαίων ή Νεώτερων Κινητών Μνημείων
25. Επιχείρηση Ενοικίασης Λιμουζινών
26. Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
27. Επιχείρηση Τουριστικών Λεωφορείων
28. Ερασιτεχνική Σχολή Χορού
29. Εργοθεραπευτής
30. Εφημεριδοπώλης
31. Ηλεκτρολόγος
32. Ηλεκτρονικός
33. Ηλεκτροσυγκολλητής
34. Ηχολήπτης
35. Θαλάσσιο ταξί
36. Θερμαστής
37. Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
38. Κολλέγια
39. Ιδιωτικά Σχολεία
40. Καπνοπώλης
41. Καταδυτικές Υπηρεσίες Αναψυχής
42. Καταδυτικό Συνεργείο
43. Κατασκευή, Επισκευή, Εισαγωγή και Εμπορία Όπλων
44. Κατασκευή, Επισκευή, Εισαγωγή Πυρομαχικών, Εκρηκτικών Υλών, Κροτίδων κλπ
45. Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων
46. Κλειθροποιός
47. Κοινωνικός Λειτουργός
48. Κομμωτής-κουρέας
49. Κρεοπώλης-εκδοροσφαγέας
50. Λάντζα (Μηχανοκίνητου Σκάφους)
51. Λειτουργία Γραφείων Ιδιωτικών Ερευνών
52. Λειτουργία Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
53. Λιανικό Εμπόριο
54. Λιμενεργάτης
55. Λογιστής Φοροτέχνης
56. Λογοθεραπευτής
57. Μαία
58. Μακιγιέρ
59. Μακινίστας
60. Μελισσοκόμος
61. Μεσιτικά Επαγγέλματα
62. Μεταφραστής
63. Ναυαγοσώστης
64. Ναυτικός Πράκτορας
65. Ξεναγός
66. Ξυλουργός
67. Οδικοί μεταφορείς επιβατών
68. Οδοντοτεχνίτης
69. Οικονομολόγος
70. Οξυγονοκολλητής
71. Οπλοπώλης
72. Οπτικός
73. Ορκωτός Εκτιμητής
74. Πυροτεχνουργός
75. Ραδιοηλεκτρολόγος
76. Ραδιοτεχνίτης
77. Ρυμουλκά
78. Σκηνογράφος-ενδυματολόγος
79. Σκηνοθέτης
80. Συντηρητής Αρχαιοτήτων, Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
81. Σύσταση Οδοντιατρικής Εταιρείας
82. Τεχνικός Αερίων Καυσίμων
83. Τεχνικός Ανελκυστήρων
84. Τεχνικός Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
85. Τεχνικός αυτοκινήτων – Οχημάτων
86. Τεχνικός Αυτοματισμών
87. Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής
88. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
89. Τεχνικός Εργαστηρίου Φωτογραφίας
90. Τεχνικός Εφαρμογών Οπτικής
91. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
92. Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών
93. Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας
94. Τεχνικός μηχανημάτων έργων
95. Τεχνικός Μίξης Ήχου
96. Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσυκλετών
97. Τεχνικός Οργάνων Μέτρησης
98. Τεχνικός Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών
99. Τεχνικός Ροής Προγράμματος
100. Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής
101. Τεχνικός Συντήρησης Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού
102. Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων
103. Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας
104. Τεχνικός της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης
105. Τεχνικός Φαρμάκων , Καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων
106. Τεχνικός Χρωματικού Ελέγχου Ταινίας
107. Τεχνίτης Βαφής
108. Τεχνίτης Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
109. Τεχνίτης Εξαερωτήρων – Αναμεικτήρων (καρμπυρατέρ)
110. Τεχνίτης Μοτοσυκλετών και Μοτοποδηλάτων
111. Τεχνίτης Περιποίησης Χεριών και Ποδιών
112. Τεχνίτης Σκηνικών
113. Τεχνίτης Συσκευών Υγραερίου
114. Τεχνίτης Συστημάτων Εξαγωγής Καυσαερίων
115. Τεχνίτης Τροχών
116. Τεχνίτης ψηφιακών ταχογράφων
117. Υδραυλικός
118. Υπηρεσίες Αγροτουρισμού
119. Υπηρεσίες Άθλησης
120. Υπηρεσίες Ασφαλείας
121. Υπηρεσίες Δασοκομίας
122. Υπηρεσίες Διαφήμισης
123. Υπηρεσίες Εκμίσθωσης Αυτοκινήτων
124. Υπηρεσίες Ελέγχου και Εκπαίδευσης
125. Υπηρεσίες Κατασκευών
126. Υπηρεσίες Οργάνωσης Εκδηλώσεων, Εκθέσεων
127. Υπηρεσίες Πιστοποίησης
128. Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης Γραφείων
129. Φορτοεκφορτωτής
130. Φροντιστής
131. Φύλακας Κατασχεμένου Πλοίου
132. Φυσικοθεραπευτής
133. Χημικός Ναυτιλίας
134. Ψυκτικός
135. Ψυχολόγος
136. Ωδεία-Μουσικές Σχολές

Απαντήστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: