Ναυαγοσώστες, Σχολές, Δήμοι, Ξενοδοχεία, συνθήκες στην Ελλάδα

Συνθήκες Εργασίας & Εκπαίδευσης των Ναυαγοσωστών στην Ελλάδα.

-«Ως ναυαγοσώστης, λαμβάνω νόμιμο μισθό…». -Είσαι σίγουρος;

 

zero-euro

Αρκετοί ναυαγοσώστες εργαζόμενοι σε διάφορες εταιρίες, έχουν την εντύπωση πως ο εργοδότης τους, τους αποδίδει τον «νόμιμο» μισθό.  Είναι όμως έτσι τα πράγματα και οι συνθήκες εργασίας των ναυαγοσωστών στην Ελλάδα ή συμβαίνει κάτι άλλο;

 Τί σημαίνει βασικός [νόμιμος] μισθός;

Μέχρι και σήμερα [2014] βασικός μισθός σημαίνει ότι:

α. για κάθε ημέρα απασχόλησης [7ωρο] ο ναυαγοσώστης λαμβάνει το κατώτατο ημερομίσθιο. Αυτό είναι 22,83€ για κάτω των 25 ετών και 26,18€ για άνω των 25 ετών. Τα ημερομίσθια αυτά είναι μεικτά.

β. για κάθε ημέρα απασχόλησης [7ωρο] κατά τις Κυριακές και τις αργίες π.χ. 15 Αυγούστου, 28 Οκτωβρίου, 1 Μαΐου, ο ναυαγοσώστης πρέπει να λαμβάνει το κατώτατο ημερομίσθιο + 75% προσαύξηση επί του κατώτατου ημερομισθίου. Δηλαδή τις Κυριακές – αργίες το ημερομίσθιο θα πρέπει να είναι 39,95€ για κάτω των 25 ετών και 45,81€ για άνω των 25 ετών.

γ. για κάθε μέρα απασχόλησης [7ωρο ή περισσότερο] ο εργοδότης του ναυαγοσώστη, πληρώνει  ποσοστό [24,56%] του ημερομισθίου του ναυαγοσώστη προς το ΙΚΑ. Αυτό το ποσό είναι η ιατροφαρμακευτική του ασφάλιση και η σύνταξή του. Δηλαδή αν το ημερομίσθιο του ναυαγοσώστη είναι 22,83€ ο εργοδότης καταβάλλει στο ΙΚΑ για τον ναυαγοσώστη 22,83€ Χ 24,56% = 5,06€.

δ. για κάθε ημέρα απασχόλησης υπολογίζεται δώρο Χριστουγέννων [για εργασία από 1Μαίου – 31 Δεκεμβρίου], Πάσχα [1 Ιανουαρίου – 30 Απριλίου], επίδομα αδείας και αποδοχές αδείας.

ε. για κάθε 900 ένσημα ΙΚΑ που κατέχει ο ναυαγοσώστης [ = 1 τριετία παλαιότητας = 3 έτη Χ 300 ένσημα εργασίας], δικαιείται προσαύξηση του ημερομισθίου του κατά 1,31€ μεικτά. Αν έχει 1800 ένσημα τότε δικαιείται προσαύξηση του ημερομισθίου κατά 2,62€ μεικτά [=2 τριετίες παλαιότητας = 2 τριετίες Χ 1,31€]. Έτσι αν κάποιος είναι άνω των 25 ετών κι έχει 2 τριετίες παλαιότητας δικαιείται από την εργατική νομοθεσία 26,18€ + 2,62€ = 28,80€ ημερομίσθιο.

στ. αν ο ναυαγοσώστης είναι έγγαμος, τότε δικαιείται προσαύξηση γάμου 2,62€ μεικτά στο ημερομίσθιο. Αν λοιπόν ο ναυαγοσώστης είναι άνω των 25 ετών, έχει 1 τριετία παλαιότητας και είναι έγγαμος δικαιείται 26,18€ + 1,31€ + 2,62€ = 30,11€ ημερομίσθιο.


wake_up_sucker

 Τι σημαίνει «μεικτός» και τι «καθαρός» μισθός;

Ο μεικτός μισθός περιλαμβάνει τον καθαρό μισθό του εργαζόμενου μαζί με ένα τμήμα της ασφάλισης ΙΚΑ.

Έτσι το βασικό κατώτατο μεικτό ημερομίσθιο των 22,83€ για ναυαγοσώστη κάτων των 25 ετών περιλαμβάνει σε ποσοστό 15,50% την κράτηση του εργαζόμενου στο ΙΚΑ. Η κράτηση αυτή είναι η ιατροφαρμακευτική του περίθλαψη και  μέρος της σύνταξής του.

Άρα 22,83€ [μεικτός] Χ 15,50% = 3,53€ [κράτηση ΙΚΑ]

Αφού λοιπόν από τα 22,83€ που λαμβάνει ο εργαζόμενος παρακρατηθούν από τον εργοδότη του τα 3,53€ ώστε να αποδοθούν στο ΙΚΑ, ο εργαζόμενος λαμβάνει  στο χέρι, τα λεγόμενα καθαρά.

Άρα 22,83 [μεικτός] – 3,53 [κράτηση ΙΚΑ] = 19,29€ [καθαρά στο χέρι]

Την ίδια ώρα κι ο εργοδότης του ναυαγοσώστη οφείλει να αποδόσει στο ΙΚΑ ένα ποσοστό επί του μεικτού ημερομισθίου του εργαζόμενου. Οφείλει να αποδώσει  προς το ΙΚΑ.

22,83 [μεικτά] Χ 24,56% [εισφορά ΙΚΑ]= 5,60€

Άρα το ΙΚΑ λαμβάνει 3,53€ από τον μεικτό ημερομίσθιο του εργαζόμενου και 5,60€ από τον εργοδότη. Σε σύνολο το ΙΚΑ λαμβάνει για τον κατώτατο μισθό χωρίς τριετίες, χωρίς να είναι Κυριακή και χωρίς να υπάρχει επίδομα γάμου τα εξής:

3,53€ + 5,60€ = 9,13€ [κράτηση ΙΚΑ από εργαζόμενο + εισφορά ΙΚΑ από τον εργοδότη]

Αλλο παράδειγμα (και Κυριακάτικης εργασίας)

Ας δούμε ένα ανάλογο παράδειγμα για ναυαγοσώστη [εκτός ξενοδοχείου] που λαμβάνει ημερομίσθιο άνω των 25 ετών [26,18€], έχει 3 τριετίες παλαιότητας [+3,93€] και είναι νυμφευμένος / παντρεμένη [+ 2,62€ επίδομα γάμου]

32,73€ [ Ημερομίσθιο] Χ 15,50% [κράτηση ΙΚΑ μισθωτού] = 5,07€

32,73€ [Ημερομίσθιο] – 5,07€ [κράτηση ΙΚΑ μισθωτού]΄= 27,66€ [καθαρό ημερομίσθιο στο χέρι]

32,73€ [ημερομίσθιο] Χ 24,56% [εισφορά ΙΚΑ εργοδότη] = 8,03€

5,07€ + 8,03€ = 13,1€  [κράτηση ΙΚΑ από εργαζόμενο + εισφορά ΙΚΑ από εργογότη]

Αν ήταν Κυριακή τότε το ημερομίσθιο στο άνωθι παράδειγμα θα ήταν

32,73€ + (32,73Χ 75% αύξηση Κυριακής -αργίας) = 32,73€ + 24,54€ =  57,27€ Ημερομίσθιο μεικτό Κυριακής / αργίας

Πάνω λοιπόν στο 57,27€ θα έπρεπε να υπολογιστεί η κράτηση ΙΚΑ και η εισφορά ΙΚΑ.


article-2200219-14E82EEC000005DC-472_634x394

Εβδομαδιαίο Ωράριο Εργασίας (5νθήμερο ή 6ήμερο)

Στην ελληνική εργατική νομοθεσία προβλέπονται 2 συστήματα απασχόλησης

α. 5νθήμερο Χ 8ώρες εργασίας (=40 ώρες) με καθημερινό διάλειμμα 20 λεπτών εντός των 8 ωρών

β. 6ήμερο Χ 7ώρες εργασίας (=40 ώρες) με καθημερινό διάλειμμα 20 λεπτών εντός των 7 ωρών

Οι ναυαγοσώστες ως εργαζόμενοι εμπίπτουν στην εργατική νομοθεσία της Ελλάδος και μπορούν να εργάζονται

α. 5 μέρες Χ 8 ώρες (2 ρεπό την εβδομάδα) [λ.χ. Δευτέρα – Παρασκευή, ρεπό Σαβ/Κυρ.]

β. 6 μέρες Χ 7 ώρες (1 ρεπό την εβδομάδα) [λ.χ. Δευτέρα – Σάββατο, ρεπό Κυριακές]

Υπάρχει δυνατότητα για εργασία στα δύο συστήματα αναλόγως :

α. και το Σάββατο με προσαύξηση του ημερομισθίου +30% και την Κυριακή με προσαύξηση ημερομισθίου +75% στο 5νθήμερο 8ωρο

β. και την Κυριακή με προσαύξηση +75% στο 6ημερο 7ωρο

αρκεί βέβαια αυτές οι καταχρήσεις με 6ήμερη ή 7ήμερη απασχόλησης στο 5νθήμερο και 7ήμερη απασχόλησης στο 6ήμερο να μην είναι συστηματικές και να μην επαναλαμβάνονται τακτικά. [βασικά η νομοθεσία [Επιθεωρητές εργασίας] δεν προβλέπει 7 μέρες εργασίας σε καμία περίπτωση, άνευ ρεπό την επόμενιη εβδομάδα, αλλά το ΙΚΑ εντούτοις αποδέχεται περισσότερες μέρες εργασίας με τις Κυριακές]

Στις άνωθι εργασιακές συνθήκες δύναται να προστεθούν ώρες υπερεργασίας κι ώρες υπερωρίας.


F130904_full_1

Ένσημα και μισθός στο 5νθήμερο (8ωρο) & 6ήμερο (7ωρο)

Αν ένας εργαζόμενος ναυαγοσώστης εργάζεται 6ήμερο, τότε του αναλογεί ένα ημερομίσθιο για κάθε μέρα εργασίας, κι άρα 1 ένσημο ασφάλισης. Δηλαδή για 6 μέρες εργασίας αναλογούν 6 ημερομίσθια και 6 ένσημα ΙΚΑ.

[7ωρο]

6 μέρες εργασίας =  6 ημερομίσθια = 6 ένσημα ΙΚΑ

Αν εργάζεται 5νθήμερο, τότε για κάθε 5 μέρες εργασίας [που περιέχουν η κάθε μία +1 ώρα εργασίας περισσότερο από το 7ωρο για να έχουμε 8ωρη απασχόληση], αναλογούν 6 ημερομίσθια και 6 ένσημα ΙΚΑ (δηλαδή εμπεριέχεται και το Σάββατο ,παρότι η εργασία είναι 5νθήμερη. )

[8ωρο]

5 μέρες εργασίας = 6 ημερομίσθια = 6 ένσημα ΙΚΑ


 Ωρομίσθιο

Το ωρομίσθιο είναι ο μεικτός πάντοτε μισθός που αναλογεί σε έναν εργαζόμενο ανά ώρα εργασίας. Συνεπώς αν ένας εργαζόμενος λαμβάνει ως ημερομίσθιο 26,18€, τότε το ωρομίσθιό του υπολογίζεται ως εξής:

26,18€ (ημερομίσθιο) X 6 (ημέρες εργασίας) /40 (ώρες εβδομάδας) = 3,92€

Ο μαθηματικός αυτός τύπος ισχύει το ίδιο τόσο για 5νθήμερη όσο και 6ήμερη εργασία.

Το ωρομίσθιο χρειάζεται για να μπορούν να υπολογιστούν σε έναν απασχολούμενο:

α. υπερεργασία

β. υπερωρία

γ. νυχτερινή εργασία

δ. απλές ώρες εργασίας κ.α.

 


 Ώρες εργασίας πάνω από το 7ωρο [6ήμερη απασχόληση] ή το 8ωρο [5νθήμερη απασχόληση]

Βάσει νόμου ο εργάτης ή ο υπάλληλος πρέπει να εργάζεται 40 ώρες την εβδομάδα. Μπορεί όμως να εργαστεί και περισσότερες ώρες. Μερικές από αυτές είναι Υπεργασία κι άλλες Υπερωρία. Έτσι στα 2 συστήματα απασχόλησης,  έχουμε τους εξής διαχωρισμούς:

Υπερεργασία [ωρομίσθιο +20%]

α. για το 5νθήμερο 8ωρο, +1 ώρα επιπλέον καθημερινής εργασίας και για τις 5 μέρες της εβδομάδας μέχρι τις 45 ώρες [40 + 5 = 45 ώρες / εβδομάδα] θεωρείται υπερεργασία

β. για το 6ήμερο 7ωρο, +1 ώρα επιπλέον καθημερινής εργασίας και για τις 6 μέρες της εβδομάδας μέχρι τις 48 θεωρείται υπερεργασία

Και στις δύο περιπτώσεις το ωρομίσθιο της υπερεργασίας είναι αυξημένο κατά +20%

Εξαίρεση: Από την υπερεργασία εξαιρείται η Κυριακή. Κάθε ώρα πάνω από τις 8ωρες της Κυριακής θεωρείται υπερωρία κι όχι υπερεργασία, ανεξάρτητα από το σύστημα απασχόλησης (6ήμερο / 5νθήμερο)

 Υπερωρία [ωρομίσθιο +40% ή +60%]

α. για το 5νθήμερο, κάθε ώρα πάνω από τις 9 ώρες εργασία καθημερινά είναι υπερωρία. Δηλαδή η 10η ώρα

β. για το 6ήμερο 7ωρο, κάθε ώρα πάνω από 8ωρο καθημερινά είναι υπερωρία. Δηλαδή η 9η ώρα.

Η προσαύξηση της υπερωρίας είναι +40% επί του ωρομισθίου. Αν ο ναυαγοσώστης απασχοληθεί υπερωριακά για 120 ώρες μέσα σε ένα έτος, τότε κάθε επιπλέον ώρα υπερωρίας πληρώνεται με +60% προσαύξηση επί του ωρομισθίου.


lifeguard-stand

Νυχτερινή Απασχόληση [+25%]

Μια άλλη απασχόληση είναι η νυχτερινή, π.χ. σε νυχτερινά πάρτι, γάμους, βαπτίσια και γλέντια σε πισίνες. Σε αυτήν το ωρομίσθιο προσαυξάνεται με +25% για να υπολογιστεί το ημερομίσθιο.

Δηλαδή αν κάποιος εργαστεί νυχτερινές  8 ώρες κι έχει βασικό ωρομίσθιο 3,92€, τότε λαμβάνει:

3,92€ + (3,92€ Χ 25% προσαύξηση νύχτας) Χ 8ώρες  = 4,8€ Χ 8 ώρες = 39,2€ ημερομίσθιο νυχτερινό μεικτό


 Λαμβάνω με την απόλυσή μου ως εποχιακός Δώρα κι επιδόματα;

Αρκετοί εργαζόμενοι ναυαγοσώστες αν τους μιλήσεις για τα δώρα (13 και 14 μισθό του έτους) ή για τα επιδόματά τους (άδειας) σε κοιτάνε σαν εξωγήινο.

Ο εποχιακός εργαζόμενος ναυαγοσώστης πρέπει να λάβει:

1. Δώρο Πάσχα αν εργάστηκε μεταξύ 01/01 και 30/04

2. Δώρο Χριστουγέννων, αν εργάστηκε μεταξύ 01/05 και 31/12

3. Επίδομα Αδείας (είναι τα έξτρα χρήματα που επιδοτείται από τον εργοδότη του για την άδεια -απουσία που οφείλει να πάρει από την εργασία, όπως όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν 1 μήνα άδεια το έτος. Οι εποχιακοί δεν απουσιάζουν καθόλου παρά μόνο στα ρεπό τους, οπότε με την απόλυσή τους λαμβάνουν το επίδομα αδείας τους)

4. Αποδοχές Αδείας (είναι τα ημερομίσθια που δικαιείται ο εργάτης καθόσον βρίσκεται σε άδεια, δηλαδή ενώ απουσιάζει από την εργασία του πληρώνεται κανονικά σαν να δούλευε. Οι εποχιακοί δεν απουσιάζουν καθόλου παρά μόνο στα ρεπό τους, οπότε με την απόλυσή τους λαμβάνουν τις αποδοχές  αδείας τους. Σε αυτές, εν αντιθέσει με το επίδομα αδείας δε γίνονται κρατήσεις ΙΚΑ γι αυτό και δε φαίνονται στη βεβαίωση ενσήμων του ΙΚΑ. Προσοχή λοιπόν. Τριγυρίζουν πολλοί καλοπληρωτές!)


 bunny_guard

Συνεπώς λαμβάνω τα νόμιμα;

Συνεπώς, αν φίλε ναυαγοσώστη λαμβάνεις τα άνωθι ΚΟΜΠΛΕ, τότε λαμβάνεις τα νόμιμα, αν όχι τότε πληρώνεσαι παράνομα.

Σκέψου: βλάξ είναι ο εργοδότης σου να σε πληρώνει παράνομα;

Άρα, αν δεν είναι βλαξ ο εργοδότης σου, τότε ψάξε να δεις που βρίσκεται η βλακεία….

Φαντάζομαι το βρήκες.

Κοίταξε να την αποβάλεις γρήγορα και να μην κλαίγεσαι μαζί με άλλους ότι «παίρνω λίγα χρήματα στη δουλειά». Γιατί δεν είσαι εσύ που τα παίρνεις τα χρήματα… Άλλος στα δίνει και συ κάνοντας μούγκα εις την στρούγκα τα λαμβάνεις κάνοντας τον ανήξερο.

Ο καλός ναυαγοσώστης είναι μάγκας εις τη θάλασσα, αλλά είναι και μάγκας όταν ξέρει να πληρώνεται με όσα ΕΛΑΧΙΣΤΑ δίδει η νομοθεσία της Ελλάδος. Αν δε ξέρει, τότε κακό του κεφαλιού του αλλά και κακό των άλλων, γιατί διαιωνίζει τη λαμογιά και την κομπίνα, την αρπαχτή και την κλεψιά στο κράτος που λέγεται Ελλάδα.

 

Marine-Rescue-Class-4-4-2009-299-edit

Σε επόμενο άρθρο μας θα αναλύσουμε με περισσότερα μαθηματικά τα ημερομίσθια, τα δώρα και τα επιδόματα, αποδίδοντας και τύπους, ώστε να μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να τα υπολογίζει μόνος του.

 

 

4 comments on “-«Ως ναυαγοσώστης, λαμβάνω νόμιμο μισθό…». -Είσαι σίγουρος;

 1. Χρήστος
  05/02/2016

  Γνωρίζεται αν ισχύουν τα παραπάνω και για φέτος(2016);

  • Τα παραπάνω ισχύουν και για φέτος ως νομοθεσία και πάντα έτσι ήταν.

   Η μόνη διαφοροποίηση όλα τα χρόνια του μνημονίου αλλά και νωρίτερα, έχει να κάνει με το ύψος του ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ, επειδή όσα περιγράφονται στην ανάρτηση μας αυτή αφορούν το μισθό εργατοτεχνίτη (συνήθης μισθός ναυαγοσώστη ακτής) ο οποίος ξεκινά από βασικό 680€ μικτά (δηλαδή 26,18€ μικτό ημερομίσθιο (άνω των 25)Χ 26 ημέρες εργασίας = 680,68€ μηνιαίος μισθός μικτά) ενώ σε πισίνες κατά κάποιο τρόπο έχει εγκαθιδριθεί ο μισθός υπαλλήλου που άρχεται από 586€ μικτά (δηλαδή 23,44€ μικτό ημερομίσθιο (άνω των 25) Χ 25 μέρες εργασίας).

   Σε όσα όμως αναφερθήκαμε (αυξήσεις Κυριακής ή άλλες ισχύουν για κάθε ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ). Ο ναυαγοσώστης εργάζεται και Κυριακές πολλές φορές, οπότε στο βασικό μισθό του προστίθενται αυξήσεις αργιών και δεν είναι όμοιος με εκείνον που εργάζεται μόνο από Δευτέρα έως Παρασκευή σε εμπορικά καταστήματα.

   Πάντως ο βασικός μισθός εργάτη είναι κατά περίπου 100€ μικτά υψηλότερος (680€- 586€) από της κατηγορίας υπαλλήλου (πάντω για άνω των 25 μιλάμε) με τη διαφορά ότι ο εργάτης όταν απολύεται (ευρισκόμενος σε εργασία άνω του 1 έτους στην ίδια επιχείρηση) λαμβάνει λιγότερες αποδοχές αποζημίωσης κατά την απόλυψη από ότι ο υπάλλληλος). Για τους ναυαγοσώστες αυτό είναι αδιάφορο γιατί δεν εργάζονται συνεχώς για 1 έτος αλλά εποχικά.

   Σημειωτέον ότι έχουμε δει δήμους να προσλαμβάνουν ναυαγοσώστες ακτής με μισθούς υπαλλήλου.

 2. Φωτης
  08/06/2019

  4. Αποδοχές Αδείας (είναι τα ημερομίσθια που δικαιείται ο εργάτης καθόσον βρίσκεται σε άδεια, δηλαδή ενώ απουσιάζει από την εργασία του πληρώνεται κανονικά σαν να δούλευε. Οι εποχιακοί δεν απουσιάζουν καθόλου παρά μόνο στα ρεπό τους, οπότε με την απόλυσή τους λαμβάνουν τις αποδοχές αδείας τους. Σε αυτές, εν αντιθέσει με το επίδομα αδείας δε γίνονται κρατήσεις ΙΚΑ γι αυτό και δε φαίνονται στη βεβαίωση ενσήμων του ΙΚΑ. Προσοχή λοιπόν. Τριγυρίζουν πολλοί καλοπληρωτές!)

  Ποσες μερες αδεια δικαιουμαστε και επομενος σαν εποχιακοι για ποσες μερες πρεπει να πληρωθουμε??

  • Αυτό εξαρτάται από τους μήνες εργασίας. Συνήθως είναι 2 ημερομίσθια ανά μήνα εργασίας. Έτσι λοιπόν μετά από 6 μήνες εργασίας ένας υπάλληλος δικαιούται 2Χ6=12 ημερομίσθια αποδοχές αδείας και 2Χ6=12 ημερομίσθια επιδόματος αδείας, συνολικά 24 ημερομίσθια (κοντά ή ίσο περίπου με ένα μισθό μηνός [25 ημερομίσθια]). Περισσότερα θα βρείτε στις εφαρμογές που υπάρχουν στο δίκτυο σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα

Απαντήστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: