Ναυαγοσώστες, Σχολές, Δήμοι, Ξενοδοχεία, συνθήκες στην Ελλάδα

Συνθήκες Εργασίας & Εκπαίδευσης των Ναυαγοσωστών στην Ελλάδα.

Τι Δώρα & Επιδόματα δικαιείται ένας ναυαγοσώστης;

lifeguard[1]

Τα δώρα που δικαιούται ένας ναυαγοσώστες και πολλές φορές δεν αποδίδονται, ώστε η εργοδοσία να δημιουργεί υπερκέρδη ή να μην έχει μεγάλες απώλειες στο εισόδημά της είναι:

α) Δώρο Χριστουγέννων ( με ειδικό ημερομίσθιο). Καταβάλλεται από τους εργοδότες.

β) Δώρο Πάσχα (με ειδικό ημερομίσθιο). Καταβάλλεται από τους εργοδότες.

γ) Επίδομα Αδείας (με ειδικό ημερομίσθιο). Καταβάλλεται από τους εργοδότες.

δ) Αποδοχές Αδείας (με ειδικό ημερομίσθιο). Καταβάλλεται από τους εργοδότες.

ε) Μόνο για ξενοδοχοϋπαλλήλους ναυαγοσώστες (4η κατηγορία ξενοδοχοϋπαλλήλων), δίδεται και το επίδομα εποχικότητας. Καταβάλλεται από το Δημόσιο.

στ) Επίδομα Ανεργίας. Καταβάλλεται από το Δημόσιο.

 


 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Lifeguard-Chair147-4X6-text

Είμαι ο 13ος μισθός.

Είναι δηλαδή στο μέγιστο 1 μισθός παραπάνω που αποδίδεται σε όσους εργάζονται από 01 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου ή μέσα στο διάστημα αυτό.

Αν οι εργάτες / υπάλληλοι δεν έχουν εργαστεί κατά ολάκερο το διάστημα αυτό, τότε το δώρο Χριστουγέννων  καταβάλλεται ως κλάσμα / μέρος του ενός (1) αυτού μισθού.

Είναι μισθός που υπολογίζεται ως 2 ημερομίσθια / 19 ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης

Έχει κρατήσεις ΙΚΑ και ΦΜΥ, όπως όλοι οι μισθοί.

Έχει ειδικό ημερομίσθιο το οποίο βασικά υπολογίζεται βάσει όλων των μισθών όλων των έξτρα Κυριακών, υπερωριών, υπερεργασιών που έχει τελέσει ο ναυαγοσώστης  και οι οποίοι διαιρούνται με τις συνολικές ημέρες εργασίας και ότι βρεθεί προστίθεται στο βασικό ημερομίσθιο.


 

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

?????????????????????????????

Δώρο Πάσχα, Επίδομα Αδείας & Αποδοχές αδείας είναι ο 14ος μισθός.

Είναι 0 13 & 1/2 μισθός παραπάνω για όσους εργάζονται από 01 Ιανουαρίου έως 3ο Απριλίου ή μέσα στο διάστημα αυτό. (Το υπόλοιπο μισό (1/2) για τον 14ο μισθό είναι το επίδομα αδείας και οι αποδοχές αδείας βλ. παρακάτω)

Αν οι δικαιούχοι (βασικά όλοι οι εργαζόμενοι) δεν έχουν εργαστεί σε όλο το διάστημα αυτό, τότε δικαιούνται τμήμα / κλάσμα του μισθού αυτού.

Είναι μισθός που υπολογίζεται ως 1 ημερομίσθιο / 8 ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Έχει κρατήσεις ΙΚΑ και ΦΜΥ όπως όλοι οι μισθοί

Έχει ειδικό ημερομίσθιο το οποίο βασικά υπολογίζεται βάσει όλων των μισθών όλων των έξτρα Κυριακών, υπερωριών, υπερεργασιών που έχει τελέσει ο ναυαγοσώστης  και οι οποίοι διαιρούνται με τις συνολικές ημέρες εργασίας και ότι βρεθεί προστίθεται στο βασικό ημερομίσθιο.


 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

Barcelona's_lifeguard

Δώρο Πάσχα, Επίδομα Αδείας & Αποδοχές αδείας είναι ο 14ος μισθός.

Μαζί με τις αποδοχές αδείας, το επίδομα αδείας συμπληρώνει το υπόλοιπο μισό του 13 1/2 μισθού, ώστε να συμπληρωθεί ο 14ος μισθός μαζί με το δώρο Πάσχα.

Είναι το βοήθημα της άδειας του εργάτη, δηλαδή ενώ ο εργάτης απουσιάζει από την εργασία του, πληρώνεται κανονικά το ημερομίσθιό του και παίρνει και το επίδομα για να έχει «πλούσια» άδεια.

Το επίδομα αδείας  υπολογίζεται ως 2 ημερομίσθια ανά μήνα τελεσθείσας εργασίας.

Έχει κρατήσεις ΙΚΑ και ΦΜΥ όπως όλοι οι μισθοί.

Έχει ειδικό ημερομίσθιο το οποίο βασικά υπολογίζεται βάσει όλων των μισθών όλων των έξτρα Κυριακών, υπερωριών, υπερεργασιών που έχει τελέσει ο ναυαγοσώστης  και οι οποίοι διαιρούνται με τις συνολικές ημέρες εργασίας και ότι βρεθεί προστίθεται στο βασικό ημερομίσθιο.


 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ

lifeguard_3

Δώρο Πάσχα, Επίδομα Αδείας & Αποδοχές αδείας είναι ο 14ος μισθός.

Μαζί με το επίδομα αδείας, οι αποδοχές αδείας, συμπληρώνουν το υπόλοιπο μισό του 13 1/2 μισθού, ώστε να συμπληρωθεί ο 14ος μισθός μαζί με το δώρο Πάσχα.

Είναι η άδεια του εργάτη, δηλαδή ενώ ο εργάτης απουσιάζει από την εργασία του, πληρώνεται κανονικά το ημερομίσθιό του.

Το επίδομα αδείας  υπολογίζεται ως 2 ημερομίσθια ανά μήνα τελεσθείσας εργασίας.

Στους εποχιακούς όταν απολλύονται (πλην ξενοδοχοϋπαλλήλων) αλλά και σε όσους απολλύονται δεν έχει κρατήσεις ΙΚΑ. Συνεπώς δε φαίνεται στις ΑΠΔ που παραλαμβάνει ο ναυαγοσώστης.

Έχει ειδικό ημερομίσθιο το οποίο βασικά υπολογίζεται βάσει όλων των μισθών όλων των έξτρα Κυριακών, υπερωριών, υπερεργασιών που έχει τελέσει ο ναυαγοσώστης  και οι οποίοι διαιρούνται με τις συνολικές ημέρες εργασίας και ότι βρεθεί προστίθεται στο βασικό ημερομίσθιο.


ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ

hotelΣε αντιδιαστολή με όλα τα παραπάνω Δώρα κι εποδόματα, το επίδομα αυτό, δεν καταβάλλεται από την εργοδοσία αλλά από το κράτος.

Βασικά το επίδομα εποχικότητας δίδεται σε υπαλλήλους του τουριστικού τομέα. Ο Τουριστικός τομέας περιλαμβάνει τα ξενοδοχεία, αλλά όχι τις εταιρίες τουριστικών καλύψεων. Έστι όσοι εργάζονται ως ναυαγοσώστες σε ξενοδοχεία «αυτόνομα» ως υπάλληλοι ξενοδοχείων (4η κατηγορία ξενοδοχοϋπαλλήλων), δικαιούνται το επίδομα αυτό.

Ίσως στο μέλλον αν γίνουν ορισμένες επαφές με τα υπουργεία θα μπορεί να συζητηθεί ή αιτηθεί το επίδομα αυτό και για τους εργαζόμενους ναυαγοσώστες των εποχιακών εταιριών ναυαγοσωστικών καλύψεων που δρουν ανεξάρτητα από τις τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές).

Σημαντικό: Αρκετοί εργοδότες δελεάζουν τους ναυαγοσώστες με το Δημόσιο αυτό επίδομα, όπως και με το επίδομα ανεργίας, ενώ παράλληλα τους κλέβουν σε όσα οι ίδιοι, ως ιδιωτικός τομέας, οφείλουν να τους καταβάλλουν ως Δώρα κι επιδόματα.

Δηλαδή η τακτική τους είναι να δελεάζουν τους εργαζόμενους με τις Δημόσιες παροχές, την ίδια ώρα που κλέβουν / κατακρατούν τις δικές τους, ιδιωτικές, παροχές προς το ναυαγοσώστη.

Ισχύει εδώ ο κανόνας «μαζί (και χώρια) τα φάγαμε»… τα δημόσια χρήματα. Γιατί ναι μεν ο ιδιώτης ζητά από το Δημόσιο παροχές προς τους υπαλλήλους του, αλλά κλέβει ΙΚΑ, Φόρους κι άλλες εισφορές προς το Δημόσιο.

Με δύο λέξεις: ορισμένοι εργοδότες,  φορτώνουν το δημόσιο, δελεάζοντας τον ναυαγοσώστη, ενώ ξεφορτώνουν τον εαυτό τους με κλοπές εις βάρος του τελευταίου.


 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

oaed2

Καταβάλλεται από το κράτος.

Για τον ναυαγοσώστη, ισχύουν οι κανόνες που σχύουν και για τους λοιπούς εργαζόμενους, ιδιαίτερα για τους εποχιακούς αν ο ναυαγοσώστης δεν εργάζεται μόνιμα σε λουτρική εγκατάσταση.

Σημαντικό: Αρκετοί εργοδότες δελεάζουν τους ναυαγοσώστες με το Δημόσιο αυτό επίδομα, όπως και με το επίδομα εποχικότητας, ενώ παράλληλα τους κλέβουν σε όσα οι ίδιοι, ως ιδιωτικός τομέας, οφείλουν να τους καταβάλλουν ως Δώρα κι επιδόματα.

Δηλαδή η τακτική τους είναι να δελεάζουν τους εργαζόμενους με τις Δημόσιες παροχές, την ίδια ώρα που κλέβουν / κατακρατούν τις δικές τους, ιδιωτικές, παροχές προς το ναυαγοσώστη.

Ισχύει εδώ ο κανόνας «μαζί (και χώρια) τα φάγαμε»… τα δημόσια χρήματα. Γιατί ναι μεν ο ιδιώτης ζητά από το Δημόσιο παροχές προς τους υπαλλήλους του, αλλά κλέβει ΙΚΑ, Φόρους κι άλλες εισφορές προς το Δημόσιο.

Με δύο λέξεις: ορισμένοι εργοδότες,  φορτώνουν το δημόσιο, δελεάζοντας τον ναυαγοσώστη, ενώ ξεφορτώνουν τον εαυτό τους με κλοπές εις βάρος του τελευταίου.


 

 ΚΛΟΠΕΣ ΔΩΡΩΝ ΕΟΡΤΩΝ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Δες το σχετικό βίντεο σε άλλη μας σελίδα

 

Advertisement

Απαντήστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: