Ναυαγοσώστες, Σχολές, Δήμοι, Ξενοδοχεία, συνθήκες στην Ελλάδα

Συνθήκες Εργασίας & Εκπαίδευσης των Ναυαγοσωστών στην Ελλάδα.

Λαμβάνεις ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του ΙΚΑ) ή κοιμάσαι;

apd1

Η ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) είναι ένα έγγραφο που κάθε εργοδότης οφείλει να καταθέτει στο ΙΚΑ μετά το τέλος κάθε μήνα εργασίας, ανεξάρτητα με του αν ο ίδιος απασχολεί ή όχι παρανόμως εργάτες.
Ως επιχείρηση υποτίθεται πρέπει να έχει νόμιμους εργάτες (ανάμεσα σε ανασφάλιστους!), όταν κι εφόσον έχει ανασφάλιστους, κι άρα ο λογιστής της οφέιλει να συμπληρώνει την ΑΠΔ την οποία ο  καταθέτει κάθε μήνα στο ΙΚΑ.

Σίγουρα στην ΑΠΔ δεν εμφανίζονται οι ανασφάλιστοι εργάτες.

Γιατί συμπληρώνεται η ΑΠΔ;

C07F81D66F63E82B36C85973A6E7F003

Συμπληρώνεται διότι :

α. από τα μεικτά χρήματα που λαμβάνει ένας εργάτης αφαιρούνται οι ανάλογες ποσοστιαίες (15,50% – 2015) εισφορές προς το ΙΚΑ.

β. ο εργοδότης με τη σειρά του οφείλει να πληρώσει το ΙΚΑ ανάλογο ποσοστό χρημάτων (24,56% – 2015)

Για παράδειγμα επί μισθού μεικτών 100€ :

α) ο εργάτης πληρώνει 100€ Χ 15,50% = 15,50 € άρα λαμβάνει 100-15,50 = 84,50€ καθαρά (στο χέρι)

β) ο εργοδότης πληρώνει 100€ Χ 24,56% = 24,56€ από την δική του τσέπη στο ΙΚΑ.

Σύνολα για το ΙΚΑ = 15,50+24,56 = 40,06€

Για μισθό 650€ μεικτά

α) ο εργάτης δίνει 650€ Χ 15,50% = 100,65€ στο ΙΚΑ κι άρα λαμβάνει 650-100,65 = 549,35€ στο χέρι

β) ο εργοδότης δίνει 650€ Χ 24,56% = 159,65€ στο ΙΚΑ

Άρα το ΙΚΑ πρέπει να γνωρίζει πόσα χρήματα έλαβε ο εργάτης, ώστε να προβεί σε υπολογισμό των εισφορών του εργάτη και των εισφορών του εργοδότη.

Κι αυτή την πληροφόρηση την λαμβάνει δια μέσω της ΑΠΔ, την οποία οι περισσότερες επιχειρήσεις συμπληρώνουν ΨΕΥΔΩΣ κλέβοντας χρήματα από το κράτος (ΙΚΑ) που αφορά τα νοσοκομεία και τις συντάξεις των γονέων των εργατών.

Κατανοητό λοιπόν γιατί υπάρχει μαύρη εργασία…. γιατί ο εργοδότης δεν πληρώνει εισφορές στο ΙΚΑ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΔ

Αρχική Σελίδα

apd1

Η κάθε δήλωση περιλαμβάνει αρχικά στην 1η σελίδα (βλέπε άνω εικόνα) το συνολικό ποσό των εισφορών που πρέπει να αποδοθούν στο ΙΚΑ και συμπεριλαμβάνει τα χρήματα από τους εργάτες καθώς και τα χρήματα από τον εργοδότη.

Βλέποντας δηλαδή στην άνωθι δήλωση σύνολο για το ΙΚΑ 794.23€ και μισθούς 1982.95€ αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για σύνολα 3 εργατών περίπου του μηνός Σεπτεμβρίου 2014.

Ακόλουθες Σελίδες της ΑΠΔ

Στις επόμενες σελίδες της ΑΠΔ παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποσά για τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά όπως υπολογίζονται από τις ημέρες εργασίας και το ημερομίσθιο (πάντα μεικτό).

apd2

Πλήρες Ωράριο:  αν εργάζεται 7-8 ώρες την ημέρα ή λιγότερες ως σε «μερική απασχόληση»

Όλες εργάσιμες: αν εργάζεται τακτικά σε 6ημερη (χ 7ώρες) ή 5νθήμερη (χ8 ώρες) απασχόληση, ή αντιθέτως λιγότερες μέρες ως «εκ περιτροπής εργασία»

Κυριακές:  αν εργάστηκε παραπάνω από τις «25» μέγιστες μέρες απασχόλησης το μήνα. Ένας εργάτης – ναυαγοσώστης μπορεί να έχει εργαστεί μέρα Κυριακή αλλά το πεδίο δεν συμπληρώνεται εάν κι εφόσον ο ίδιος δεν υπερέβηκε το μέγιστο αριθμό ημερών εργασίας για τον αναφερόμενο μήνα (περίπου 25). Αν εργάστηκε λ.χ. 27 μέρες, τότε το «Κυριακές»  παίρνει τιμή 2 (27-25)

Κωδ. Ειδικότητας:  αφορά το είδος της εργασίας. Το βρίσκει κανείς στο ΙΚΑ. Για τους ναυαγοσώστες επικρατεί μπάχαλο γιατί η ειδικότητα του «ναυαγοσώστη» είναι δυνατή στις ΑΠΔ μόνο για τα ξενοδοχεία, ενώ για τις εταιρίες καλύψεων αυτή η ειδικότητα δεν υπάρχει. Έτσι την συμπληρώνουν με άλλη ειδικότητα π.χ. του «αστυνομικού» ή «προσωπικού ασφάλειας»

[…]

Τύπος αποδοχών : 01 = Τακτικές, δηλαδή αυτά που οφείλει κάθε μήνα να λαμβάνει ο απασχολούμενος, είτε από κανονική εργασία, είτε από υπερωρίες ή υπερεργασία.

[ …]

Γενικά ως «Εισφορές»: όσα εξηγήσαμε παραπάνω ως χρήματα που λαμβάνει το ΙΚΑ από εργαζόμενο κι εργοδότη, ανάλογα με το ύψος των αποδοχών του εργαζομένου

 

Η ΑΠΔ και τα Δώρα Χριστουγέννων & Πάσχα

apd4Τύπος αποδοχών : 03 = Δώρο Χριστουγέννων ή 04 = Δώρο Πάσχα. Ξεχωρίζουν αυτές οι αποδοχές γιατί δεν παρουσιάζονται μέρες εργασίας, μήτε το ύψος του ημερομισθίου.

 ΑΠΔ για Επίδομα Αδείας κι Αποδοχές Αδείας

apd3Τύπος αποδοχών : 05 = Επίδομα αδείας. Ξεχωρίζει αυτή η αποδοχή  γιατί δεν παρουσιάζονται μέρες εργασίας, μήτε το ύψος του ημερομισθίου.

Οι αποδοχές αδείας αντίθετα εις τον απολυόμενο ναυαγοσώστη δίδονται δίχως ΑΠΔ γιατί λόγω της απόλυσης δεν γίνονται κρατήσεις ΙΚΑ. Άρα δεν χρειάζεται να γίνει ΑΠΔ.

Επειδή λοιπόν το ΙΚΑ δεν ζητά χαρτί, κι επειδή ο εργαζόμενος ναυαγοσώστης από την άλλη μεριά κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, η εργοδοσία δεν του αποδίδει τις αποδοχές αδείας.

 

Λαμβάνεις ΑΠΔ;

Αν όχι δες το γιατί!

wanted-poster-610988

Οι περισσότεροι ναυαγοσώστες δεν λαμβάνουν μηνιαίες ΑΠΔ στα χέρια τους παρά τις διατάξεις του νόμου περί του αντιθέτου. Ο εργοδότης οφείλει να αποδίδει την ΑΠΔ κάθε μήνα στον εργάτη.

Όσοι δεν το κάνουν έχουν τους λόγους τους. Και δεν είναι άλλοι από την κλοπή και τη λαμογιά.

Τι εννοούμε με αυτό;

Εννοούμε πως επειδή ο εργοδότης, δε θέλει να μάθει ο «δικός» του ναυαγοσώστης ότι υπάρχει επίδομα αδείας, (αφού δεν του το αποδίδει στο χέρι παρότι καταβάλλει αναγκαστικά στο ΙΚΑ τις ανάλογες εισφορές), σαφώς και δεν του εκτυπώνει την ΑΠΔ.

Για τις αποδοχές αδείας δε το συζητάμε. Η κλοπή είναι διαρκείας. Χαρτιά (ΑΠΔ) δε χρειάζεται να συμπληρώσει η εργοδοσία, άρα…. όποιος πρόλαβε τον Κύριον οίδε!

Το ίδιο συμβαίνει με το δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα πολλές φορές.

 

Τι λαμβάνεις!

(Βεβαίωση Αποδοχών = Αχταρμάς)

bebaiosiΓια να κρατήσει η εργοδοσία πολλές φορές τον ναυαγοσώστη κάτω από την παχιά ομίχλη της ασφαλισμένης μεν, αλλά κλαπείσας δε, εργασίας, του αποδίδει κατά το τέλος της χρονιάς μια βεβαίωση αποδοχών έτους, την οποία αναγκαστικά ο εργοδότης δεν μπορεί να αποφύγει γιατί είναι έγγραφο απαιτητό για την φορολογική δήλωση του εργάτη από την ΕΦΟΡΙΑ και χρήσιμο εις την λήψη του επιδόματος της ανεργείας από τον απολυόμενο ναυαγοσώστη.

Σε αυτήν την βεβαίωση αναγράφεται το συνολικό εισόδημα του ναυαγοσώστη, μαζί με τις κρατήσεις της εφορίας (ΦΜΥ) και τις εισφορές του προς το ΙΚΑ.

Στο συνολικό εισόδημα της βεβαίωσης λοιπόν, δε γίνεται αναλυτική καταγραφή ημερομισθίων κι είδους αποδοχών (κανονικές;  δώρα;  επιδόματα;) κι έτσι ο ναυαγοσώστης εβρίσκεται προ ενός λογιστικού αχταρμά, που εκζητείται ούτως ή άλλως από την εργοδοσία, ώστε ο ναυαγοσώστης να μην μπορεί εν τέλει  να βρει την άκρη μέσα σε όλο αυτό το κουβάρι.

Και τι μας λέει όλος αυτός ο αχταρμάς για όποιον γνωρίζει;

Μας λέει λογιστικά ότι ο ναυαγοσώστης, υποτίθεται, λαμβάνει Δώρα Εορτών και Επίδομα Αδείας, άλλο που στο τέλος δεν τα λαμβάνει στο χέρι.

Στην ουσία δηλαδή, αυτή η βεβαίωση συγκαλύπτει ένα σωρό λογιστικές και μισθολογικές απάτες εταιριών εις βάρος μισθωτών, που ναι μεν παρουσιάζονται ως νομότυπες, αλλά κατ’ ουσίαν είνα παράτυπες και παράνομες.

Αν η εργοδοσία είχε τη δυνατότητα να μην αποδώσει αυτό το έγγραφο, δε θα το απέδιδε μήτε κι αυτό. Μιλάμε για την Ελλάδα. Σίγουρα πράγματα. Τόσα και τόσα λαμόγια με χρέη, αλλά εκεί το βιολί βιολάκι. Μπουζούκια , 1ο τραπέζι πίστα κι ακριβά αυτοκίνητα. Έξω φτώχεια και «καλή» καρδιά προ παντώς!

bouzoukiaΝαυαγοσώστες κι αρκετοί άνθρωποι απλήρωτοι ή υποπληρωμένοι,… αλλά η «εργοδοσία» δε μασάει… Ξενύχτι φουλ. Μέχρι που θα το καταλάβει σιγά σιγά πως δεν είναι αυτή η εργοδοσία. Ο ναυαγοσώστης με την επαγγελματική του άδεια είναι η εργοδοσία. Έχει ο καιρός γυρίσματα, και μάλιστα πολύ απότομα και δυσνόητα για ορισμένους.

 

Τι να προσέξεις στις βεβαιώσεις αποδοχών

Ένα πράγμα πρέπει να προσέξεις!

Να προσέξεις πως  μέσα στην βεβαίωση των αποδοχών σου, που τις περισσότερες φορές είναι ψεύτικη, γιατί και συ με τη σειρά σου συνεναινείς στην κλοπή του κράτους αλλά και του εαυτού σου από την εργοδοσία (λαμβάνεις μαύρα ψίχουλα στο μισθό σου ως «παραπάνω» υποτίθεται μισθό), περιλαμβάνονται:

α. Τα δώρα Χριστουγέννων & Πάσχα

β. Το επίδομα αδείας.

Ο εργοδότης δεν μπορεί να ξεφύγει από το ΙΚΑ. Οφείλει να δηλώσει τα άνω επιδόματα και δώρα ως καταβεβλημένα, να αποδώσει στο ΙΚΑ το οφειλόμενο ποσοστό γι αυτά, άλλο που δεν τα αποδίδει σε σένα, γιατί έχει εξασφαλίσει:

α. τη σιωπή σου

β. τη συνενοχή σου εν είδει «παραπάνω» ημερησίων ψίχουλων 2-3€ έναντι επιδομάτων και δώρων που δεν λαμβάνεις.

Εργοδότες «Κότες – GAY», με άλλα λόγια ΔΕΙΛΟΙ

cowardΓιατί οι εργοδότες είναι Gay, Δειλοί και Κότες;

Είναι απλό, πολύ απλό.

Α Θέση: Όπως έχουμε ξαναπεί, η εργοδοσία του ναυαγοσώστη οφείλει να συγκρούεται με ξενοδόχους, με το δημόσιο ή άλλους εν δυνάμει παραπάνω εργοδότες ναυαγοσωστικών έργων για να καλύψει τόσο τα εταιρικά της κέρδη, αλλά προπαντώς τα νόμιμα χρήματα των ναυαγοσωστών τους.

Αλλά δεν το κάνει αυτό η εργοδοσία. Δηλαδή δε συγκρούεται! Είναι αδύναμη όταν συγκρούεται η εργοδοσία με τους «άνω». Προτιμά να κλέβει τους από κάτω, παρά να συγκρούεται με τους από πάνω.

Β Θέση: Τηρούν ή προσπαθούν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο ΙΚΑ με τις ΑΠΔ καταβάλλοντας τις εισφορές τους επειδή τρέμουν τη δύναμη του κράτους για πρόστιμα κ.α.

Γ Θέση: Τον αδύναμο ναυαγοσώστη επειδή περνά της εργοδοσίας, τον ποδοπατά, τον εξαπατά και τον ληστεύει συστηματικά εδώ και πολλά χρόνια ιδιαίτερα με πρόφαση την «κρίση» (το φαγοπότι των πρότερων ετών δηλαδή).

Συνεπώς η εργοδοσία με τους πιο ισχυρούς της είναι κότα, ενώ με τον αδύναμο υπάλληλο, λόγω κακής πληροφόρησης, είναι «νταής» ή Gaής….

coward of the country‘Ερχονται όμως αλλαγές. Και δεν χρειάζονται πιστόλια. Η άδεια του ναυαγοσώστη είναι το πιστόλι που θα ρίξει τους gay εργοδότες από τη θέση ισχύος που νομίζουν ότι διαθέτουν. Γιατί όσο καιρό την είχαν, με την ανοχή των ναυαγοσωστών, δεν την διαχειρίστηκαν επάξια. Καιρός λοιπόν να την χάσουν. Έπαιξαν κι έχασαν. Και θα χάσουν πολλά περισσότερα…

Και οι λογιστές;

Συμπληρώνουν ψέματα στο ΙΚΑ;

logistisΆλλα λαμόγια από κει μεριά! Οι περισσότεροι εξ αυτών είναι μέσα στο κόλπο της κάθε εταιρικής απάτης. Είτε εις γνώση τους, είτε όχι… «Σπούδαξαν» βλέπεις. Όχι δεν τους βάζουμε όλους στο ίδιο σακί. Αλλά το μέγεθος κλοπής στην Ελληνική κοινωνία δεν αφήνει πολλά περιθώρια.

Γι αυτούς θα μιλήσουμε σε άλλο άρθρο μας…

 

Advertisement

2 comments on “Λαμβάνεις ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του ΙΚΑ) ή κοιμάσαι;

 1. Joanna
  27/08/2020

  αυτά που λέτε είναι ό,τι να ναι. κανένας εργοδότης δεν υποχρεούται να δίνει την ΑΠΔ, η οποία έχει μέσα προσωπικά δεδομένα όλων των εργαζομένων της. Ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει βεβαίωση εργοδότη στη λήξη της συνεργασίας του με την επιχείρηση για το τελευταίο 3μηνο το οποίο θα αργήσει να φανεί στο σύστημα του ΙΚΑ. Τα υπόλοιπα αν τα θέλει πρέπει να τα ζητήσει από το αρμόδιο ΙΚΑ. Όσον αφορά τα δώρα και τα επιδόματα, ειδικά από τότε που έγινε υποχρεωτική η καταβολή μισθοδοσίας μέσω τραπεζικού συστήματος, οι εργοδότες που δεν τα βάζουν έχουν λογιστικά θέματα που και να τα αναλύσω, δεν πρόκειται εσείς να κατανοήσετε.

  • Μάλλον σε ότι αφορά την ΑΠΔ έχετε δίκιο. Εντούτοις η βεβαίωση εργοδότη είναι άλλο θέμα. Καλύτερα η βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών.

   Όσο αφορά το ζήτημα της μισθοδοσίας δια μέσω τραπέζης, «Ο εργοδότης, ακόμα κι αν το ζητάει ο εργαζόμενος, που δεν εφαρμόζει την απόφαση και πληρώνει μετρητοίς αντιμετωπίζει κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).» https://www.oenet.gr/τελευταία-νέα/εργασιακά/item/28846-καταβολή-μισθού-μέσω-τραπέζης-ή-όχι

   Που με άλλες λέξεις σημαίνει «φέξε μου και γλίστρησα» καθόσον για να επέμβει το Σώμα Επιθεώρησης απαιτείται καταγγελία. Εφόσον γίνει ο εργοδότης μπορεί να πληρώσει πριν το δικαστήριο και να γλιτώσει τα όποια πρόστιμα γιατί απλά θα θεωρηθεί μέχρι την ημερομηνία της δίκης ότι δεν κατέβαλε τα ποσά, κι όχι ότι τα κατέβαλλε σε μετρητά.

   Πριν το δικαστήριο λοιπόν ο εργοδότης πληρώνει με επιταγή (τραπεζικός τρόπος πληρωμής) και λύνεται το θέμα, εφόσον κι αν παράλληλα ο εργαζόμενος δεν θέλει να τον τιμωρήσει στο δικαστήριο, αρνούμενος να παραλάβει επιταγή (δεν μπορεί κανείς να τον εξαναγκάσει). Θα μου πεις γιατί επιταγή; γιατί θα βάλει και δικηγόρο βάζοντας τον να υπογράψει χαρτί ότι ο εργοδότης δεν του χρωστά άλλα χρήματα, ειδάλλως θα μπορούσε με πιθανότητα νέων μελλοντικών προβλημάτων να κάνει κατάθεση σε τράπεζα.

   Μέχρι λοιπόν να επέμβει κάποιο «Σώμα Επιθεώρησης» μετά από καταγγελία, ο εργοδότης μπορεί να μην καταβάλλει τα χρήματα αυτά καθόλου στον εργαζόμενο όπερ και σημαίνει πως φορολογικά δεν θα τα εκπέσει. Άρα θα αρπάξει 20% φορολόγηση παραπάνω που τον συμφέρει, εφόσον δεν παρείχε το 100% των δώρων κι επιδομάτων. Απλά δήλωσε στο ΙΚΑ ότι τα κατέβαλλε, πλήρωσε στο ΙΚΑ τις εισφορές αλλά ο εργαζόμενος δεν απόλαβε.

   Κι όλα αυτά όταν μιλάμε για εργαζόμενους σε ΠΡΟΣΛΗΨΗ. Όταν δεν έχουμε μήτε πρόσληψη τα «λογιστικά θέματα» είναι πολύ πιο απλά από όσα ανάφερα παραπάνω σχετικά με την φορολόγησή τους.

Απαντήστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: