Ναυαγοσώστες, Σχολές, Δήμοι, Ξενοδοχεία, συνθήκες στην Ελλάδα

Συνθήκες Εργασίας & Εκπαίδευσης των Ναυαγοσωστών στην Ελλάδα.

Όριο Ηλικίας «Ναυαγοσώστη Πισίνας» (45 έτη) σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ (!)

Όλα τα είχε η Μαριορή, της έλειπε το όριο ηλικίας «ναυαγοσώστη πισίνας» τα 45 έτη (!) σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που αφορούν τα Εθνικά Κολυμβητήρια όλης της ελληνικής επικράτειας έτους 2016.

palioyrasΑν και το μέτρο της πρόσληψης σε δημόσιες πισίνες ναυαγοσωστών είναι ελπιδοφόρο, εντούτοις και δυστυχώς  ένα σωρό «σχετικοί» (υποτίθεται) με το αντικείμενο της ναυαγοσωστικής και ελλείψει νέων νομοσχεδιών, καθορίζουν αφ’ υψηλού το ποιοι θα εργαστούν, χωρίς όμως παράλληλα να εφαρμόζεται κάποιο σοβαρό μέσο ελέγχου π.χ. τέστ αξιολόγησης ή ιατρικές εξετάσεις. Απλά επιβάλλεται το παρωχημένο μοντέλο του «ορίου ηλικίας» [αναξιοκρατία].


ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ TO ΝΟΜΟ 3304/2005

eu-vat-action-survey

Συγκεκριμένα και μετά αποφάσεων της Ε.Ε. συμμορφώθηκε και η Ελλάδα

Αντιμετώπιση άλλων μορφών διακρίσεων στην εργασία

Στους νόμους σχετικά με τα ίσα δικαιώματα μεταξύ γυναικών και ανδρών συμπεριλήφθηκε το 2000 μία νέα νομοθεσία της ΕΕ που απαγορεύει τη διάκριση και σε άλλα θέματα. Σύμφωνα με τους νέους αυτούς νόμους είναι παράνομο να γίνεται διάκριση στο πρόσωπο κάποιου λόγω: 

 • Φυλετικής και εθνικής καταγωγής
 • Θρησκείας και πεποιθήσεων
 • Αναπηρίας
 • Σεξουαλικού προσανατολισμού
 • Ηλικίας 

Αυτά τα πέντε πεδία διάκρισης, μαζί με τη διάκριση λόγω φύλου συμπεριλαμβάνονται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως πεδία όπου η ΕΕ μπορεί να ενεργήσει για να αποτρέψει τη διάκριση.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=158&langId=el

Ο Ν. 3304/2005 και οι αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη

Η ψήφιση του Ν. 3304/2005 για την «εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» αποτέλεσε τομή για την προαγωγή της αρχής της ισότητας και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη χώρα μας. Το νομοθέτημα αυτό ενισχύσε τον ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη, προσθέτοντας νέες αρμοδιότητες που συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της θεσμικής αποστολής του.

Με τον νόμο αυτόν ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη δύο Οδηγίες της EE: α) η Οδηγία 2000/43/ΕΚ «περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής» στους τομείς της απασχόλησης, της εργασίας, της συμμετοχής σε σωματεία και επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και στην εκπαίδευση, τις κοινωνικές παροχές και την πρόσβαση στη διάθεση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται στο κοινό, και β) η Οδηγία 2000/78/ΕΚ «για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» αποκλειστικά στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας.

http://www.synigoros.gr/?i=metaxeirisi.el.laws


ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΜΩΣ ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΒΙΟΛΑΚΙ!

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ (για ΑΣΕΠ μιλάμε) τα 45 ΕΤΗ (!) εν έτη 2016

palaioyrina2

Οι προφάσεις των ιθυνόντων του ΑΣΕΠ είναι νομοσχέδια του 1994 (!), συγκεκριμένα τα εξής δύο:

 1. Νόμος 2190/1994

Αρθρο 21 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών

 1. Το προσωπικό του παρόντος άρθρου πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να μην έχει υπερβεί το 50ό και να μην έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (Π.Δ. 611/1977). Αν δεν καλύπτεται ο απαιτούμενος αριθμός, επιτρέπεται η πρόσληψη, για τη συμπλήρωση του ελλείποντος αριθμού, μέχρι και του 63ου έτους της ηλικίας. Ειδικές διατάξεις ή κανονισμοί προσωπικού, που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και προβλέπουν κατώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης μικρότερο του 18ου έτους, διατηρούνται σε ισχύ. Ειδικώς, για προσωπικό αντιμετώπισης αναγκών κατασκηνώσεων, κατώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ορίζεται το 15ο έτος συμπληρωμένο.

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=DBE306911A6010A0.1D031AEA53&version=1994/03/03

 

2). Νόμος 2225/1994

Άρθρο 8

Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου ‘Προεδρίας της Κυβέρνησης

«στ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 οι λέξεις «το 50ό«, αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσε ο νόμος αυτός (3.4.1994) με τις λέξεις «το 60ό» και στο τέλος της αυτής παραγράφου προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Με την κατά την παρ. 8 του παρόντος άρθρου ανακοίνωση μπορεί να ορίζεται ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης μικρότερο του 60ού έτους, ανάλογα με το είδος τών εργασιών για τις οποίες γίνεται η πρόσληψη«

https://www.e-nomothesia.gr/kat-epikoinonies-telepikoinonies-telephonia/n-2225-1994.html

 

Κι άρα το ΑΣΕΠ στηρίζεται  σε αυτήν την παράγραφο του 1994 που όμως βάσει του νέου νόμου 3304/ 2005 (διάκριση ηλικίας) θα πρέπει να θεωρείται παράνομη.


ΠΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΟΜΩΣ ΤΟ 45 ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ;

palaioyras2

Είναι απλή ελληνική «λογική».

Άρπαξαν (τυχάρπαξαν) το όριο ηλικίας [παράνομο κι αυτό βάσει του νόμου 3304/2005] του ναυαγοσώστη ακτής από το Π.Δ. 23/2000 , ποιός ξέρει ποιος τους το πρότεινε,  και το κότσαραν στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για ΕΠΟΠΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ.

Αν είναι δυνατόν!

Τι άλλο θα δουν τα μάτια μας στην Ελλάδα με τόσους «σχετικούς» κι «εντός» ναυαγοσωστικής που ασχολούνται με την ναυαγοσωστική!


ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ =  και ΠΑΡΑΝΟΜΟ και ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟ

palaiouras3

Και παράνομο είναι φίλτατοι το όριο ηλικίας αλλά και προσθέτει βαθμούς στην αναξιοκρατία των προσλήψεων, γιατί το όριο ηλικίας δεν καθορίζει το ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΤΕΡΟΣ, αλλά το ποιος είναι ΓΗΡΕΟΤΕΡΟΣ/ΝΕΟΤΕΡΟΣ (ιατρικές ή σωματικές εξετάσεις δε γίνονται), κι έτσι είναι μια ΓΕΝΙΚΟΛΟΓΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ με σκοπό να «πέσει μέσα» στην ορθή επιλογή προσωπικού.

Όμως πολλοί από εμάς έχουμε δει γηρεότερους πάρα πολύ ικανούς ναυαγοσώστες κι αντιθέτως νέους που είναι «χαϊβάνια» , εντελώς απροπόνητοι ή χειρότερα ακόμη, να μην είναι προσεκτικοί κι υπεύθυνοι στη δουλειά τους, πολλές φορές μη τηρώντας τα ωράρια εργασίας τους (σκασειαρχείο).

Ερώτηση:  η «ορθή επιλογή» προσωπικού γίνεται βάση ηλικίας ή ικανοτήτων;

Αν σας το απαντήσουν αυτό οι κατά τόπους δημόσιες διοικήσεις ΑΣΕΠ, ελάτε να μας το πείτε κι εμάς!

Εμείς το μόνο που λέμε είναι:

α) στο Δημόσιο κυριαρχεί η λεπτεπίλεπτη α-σχε-το-σύ-νη παρέα με την γραφειοκρατία

β) στον ιδιωτικό τομέα οι «νεαροί» ναυαγοσώστες χρειάζονται, γιατί αποδέχονται και τους χαμηλούς μισθούς και τις άθλιες συνθήκες εργασίας που κάποιοι «σχολάρχες» τους έχουν επιβάλει.


Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ» (ΕΠΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) ΠΙΣΙΝΑΣ

Περισσότερα για την απουσία ορίου ηλικίας στον ναυαγοσώστη πισίνας (ΕΠΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) μπορεί να δει κανείς μελετώντας τόσο

α) τον νόμο ΦΕΚ 87/Β/24-1-73 που αφορά τις πισίνες στην Ελλάδα όσο και

β) την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τον άνωθι νόμο, που αφορά τις πισίνες γενικά, Αριθ. Πρωτ.: ΓΔΥ2/οκ 69553 έτους 2006 [έπεται του νόμου 23/2000]!

Τίποτα από τα ανωτέρω 2 δεν ανακατεύει το Π.Δ. 23/2000 [παλαιότατο πλέον] και τις πισίνες ή το όριο ηλικίας.

Το ΑΣΕΠ όμως, μαζί με μερικούς ιθύνοντες τα έχουν κάνει ρώσικη [ελληνική έκδοση] σαλάτα.

greek-salad-smallΕλληνική Σαλάτα  (Greek Salad) =  ή τα περί διατύπωσης κι εφαρμογής νομοσχεδίων ναυαγοσωστικής εις την Ελλάδα του 2016 για πρόσληψη ΕΠΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με άλλα λόγια:  ο καθένας διαλέγει ό,τι θέλει, από όποιο νομοσχέδιο θέλει, και το κοτσάρει εκεί που γουστάρει ή όπου του φαίνεται περισσότερο «νόμιμο» στο μάτι… Έλα όμως που οι επιλογές αυτές«βγάζουν μάτι…»

 

 


Advertisement

One comment on “Όριο Ηλικίας «Ναυαγοσώστη Πισίνας» (45 έτη) σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ (!)

 1. απλώς ενημερωτικά:
  το ΔΥΓ2/οικ 69553 06-06-2006
  έχει αλλάξει με το ΔΥΓ2-99932-06-22-03-2007

  Click to access egg%2099932-06-22-3-07.1451293887750.pdf

  <>

Απαντήστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: