Ναυαγοσώστες, Σχολές, Δήμοι, Ξενοδοχεία, συνθήκες στην Ελλάδα

Συνθήκες Εργασίας & Εκπαίδευσης των Ναυαγοσωστών στην Ελλάδα.

Απελευθέρωση του Επαγγέλματος, Σχολές Ναυαγοσωστικής & Νέο Νομοσχέδιο

Συμπληρωματικά για τα άρθρα μας Νέο Νομοσχέδιο Ναυαγοσωστικής Παγίδα για Ναυαγοσώστες & Απελευθέρωση του Επαγγέλματος του Ναυαγοσώστη θεωρήσαμε ορθό να σημειώσουμε το εξής: Προτείνουν κάποιες Σχολές για το νέο νομοσχέδιο: … Συνέχεια

12/03/2015 · Σχολιάστε

Κακές συνθήκες εργασίας Ναυαγοσωστών & Κανονικοποίηση της για το Θεαθήναι

Μία από τις συνέπειες, του ότι οι ναυαγοσώστες δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά υπάλληλοι εταιριών και υπάλληλοι διεθυντών ξενοδοχείων εντελώς ασχέτων με την ναυαγοσωστική, είναι μια σειρά από κανονικοποιήσεις της πράξης … Συνέχεια

27/04/2013 · Σχολιάστε